Brandtätning Stockholm

Brandsäkrar byggnader med beprövade metoder | 010-207 80 08

Brandtätning

Brandtätning – en svår konst

Brandtätning är en svår konst som ställer höga krav på kunskap om produkter och arbetsmetoder. Vi har den kompetens som krävs för att utföra brandtätning på ett fackmannamässigt sätt. Att vi är ett entreprenadföretag som inte tillverkar materialet själva ger oss dessutom friheten att välja de komponenter som är bäst för byggnaden ur ett brandsäkerhetsperspektiv.

När brandtätning ingår i ditt bygg- eller renoveringsprojekt bör du kontakta oss omedelbart, så att vi kan komma in i processen redan på ett tidigt stadium. Vi kontrollerar vad om behöver tätas och identifierar brandkraven. Därefter tar vi fram de rätta materialen och lägger upp en tidsplan och en budget för arbetet.

Låt oss ta hand om hela arbetet

Det är en stor fördel att låta oss ta hand om hela brandtätningsarbetet. Detta gör att du bara behöver kontakta en entreprenör, vilket betyder färre samtal och mindre strul på vägen. Detta garanterar dessutom att all brandtätning utförs på ett korrekt sätt och du sparar pengar på att inte behöva göra om arbetet.

Kraven på brandskydd i byggnader är i dag omfattande och är ett stort och snårigt regelverk. Kostnaderna för bristfälligt brandskydd kan bli stora om olyckan är framme.

Låter du oss ta hand om uppdraget att utföra brandtätning kan vi garantera ett professionellt utfört arbete med godkända och certifierade material och produkter. Allt utfört av välutbildade yrkesutövare som kan regelverket och utför alla moment på ett korrekt sätt.

Till sist, några snabba tips om vad man bör tänka på innan man genomför en brandtätning:

  • Det kan bli mycket kostsamt att återställa en fastighet efter brand. Tänk därför alltid på brandtätning och annan brandsäkerhet som en förebyggande åtgärd.
  • Låt brandtätningen komma in i ett tidigt skede i bygget. Det förenklar utförandet och förbättrar slutresultatet.
  • Lägg hela arbetet på en entreprenör och låt inte respektive installatör ansvara för brandtätning av sin del. Detta förenklar och säkerställer att arbetet utförs på ett korrekt sätt.
Låt oss brandsäkra din fastighet med brandtätning!