Brandtätning Stockholm

Brandsäkrar byggnader med beprövade metoder | 08-792 16 01

Tjänster

Här är några av de övriga tjänster som vi kan erbjuda våra kunder. 

Våra tjänster inom förebyggande brandskydd

• Brandskyddsmålning

• Brandisolering

• Inventering av brandsäkerhet

• Brandsektionering

Våra tjänster inom aktivt brandskydd

• Släckutrustning, exempelvis pulver-och skumsläckare

• Skyltar för säkerhet

• Rökluckor

• Nödbelysning, nöd- och hänvisningsarmaturer

• Brand- och utrymningslarm, larmsystem

• Brand- och rökgardiner

• Branddörrstängning

• Enkelt avhjälpta hinder

• Första hjälpen och hjärtstartare

Utbildningar

• Kurs i Boverkets byggnadsregler (BBR)

• Aktivt brandskydd

• Första hjälpen & hjärt & lungräddning

• Systematiskt brandskyddsarbete

• Kurs i heta arbeten

Brandsäkring av tunnlar och annan infrastruktur

Vi har brandsäkrat tunnlar och andra stora infrastrukturprojekt i hela Europa.

Låt oss brandsäkra din fastighet med brandtätning!